تازه ها

logo

بزرگ‎نمایی آمار به‎ عنوان دست‎آورد، نادرست است

کابل – حقیقت‌سنج پَیک (۱۹ سرطان ۱۴۰۰خ).

آماری‌ که وزارت اطلاعات و فرهنگ از «رسانه ‌های فعال» در سراسر کشور اعلام کرده ‌است، درست نیست.

محمد قاسم وفایی ‌زاده سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ به‌روز چهارشنبه ۱۶ سرطان در نشست مشورتی برای بهبود کیفیت نشراتی و قانون‌مندی فعالیت رسانه ‌ها، آمار و معلوماتی از فعالیت رسانه‌ های دولتی و خصوصی فعال و غیرفعال در سراسر کشور ارایه کرده ‌است که حتا با آمار ارایه شده ازسوی مسوولان اطلاع ‌رسانی این وزارت نیز، مطابقت ندارد.

سرپرست این وزارت دراین نشست، شمار کُل رسانه‌ های افغانستان را (۳۵۷۷) رسانه بیان کرد و افزود:

« به ‌تعداد ۲۴۸ تلویزیون، ۴۳۸ رادیوی فعال و ۱۶۶۹ رسانه‌‌ى چاپی و آنلاین در سراسر کشور فعالیت دارند. »

اما یک‌روز پس از این نشست، مسوولان اطلاع ‌رسانی این وزارت در پاسخ به‌تقاضای اطلاعات برخط (آنلاین) خبرنگار پَیک، چنین نگاشته ‌اند:

« درحدود ۱۱۷ تلویزیون، ۲۶۲ رادیو و ۱۱۵۵ رسانه چاپی و آنلاین در سراسر کشور فعالیت دارند. »

این داده ‌ها، نه‌ تنها که با گفته‌ های سرپرست این وزارت مطابقت و هم‌خوانی ندارد، بل‌که چندین برابر بیش‌تر از آن‌چه ‌است که برخی نهادهای رسانه‌‌ای ارایه می‌کنند.

عبدالمجیب خلوتگر رییس دفتر«نی» نهاد حمایت کننده‌‌ی رسانه‌ های آزاد افغانستان، می‌گوید که همین ‌اکنون بیش‌تر یا کم‌تر از ۵۰۰ رسانه‌ی فعال در سراسر کشور وجود ندارد؛ اما وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌خواهد باارایه آمار نادرست، بزرگ‌نمایی کند.

احمد قریشی رییس مرکز خبرنگاران افغانستان نیز، این‌گونه گزارشª‌دهی وزارت اطلاعات و فرهنگ را، فرار از مسوولیت خوانده، گفت که این وزارت از گذشته ‌ها تا به ‌امروز نتوانسته حداقل آمار دقیق و درست از رسانه ‌ها و خبرنگاران سرتاسر کشور دراختیار داشته باشد.

آقای قریشی درحالی‌که آماری از رسانه‌ های فعال کشور ارایه نکرد؛ اما افزود که صدها رسانه در چند سال پسین به‌ دلایل ناامنی و ممانعت‌ های مخالفان مسلح دولت، تااکنون بسته مانده ‌اند.

چنان‌که برخی از مسوولان رسانه‌ های خصوصی در شماری از ولایت‌ های کشور، از متوقف شدن فعالیت‌ شان به ‌دلیل جنگ و ناامنی ‌های سال روان سخن می‌گویند.

شفیق ‌الله شریفی مسوول رادیوی محلی بهارک در ولایت بدخشان، به‌ خبرنگار پَیک می‌گوید:

« از چند روز به ‌این‌سو به ‌دلیل درگیری‌ ها و پیش‌روی‌ های طالبان، فعالیت رادیوی‌ مان متوقف است. »

سید عظیم هاشمی مدیرمسوول رادیوی محلی آرمان‌ شهر در ولایت بغلان نیز، از متوقف شدن فعالیت‌شان در دو سه هفته ی پسین سخن گفته‌، می ‌افزاید که شماری از خبرنگاران و کارمندان این رسانه ‌ها نیز، این ولایت را ترک کرده ‌اند.

رازمحمد رحیمی مسوول رادیوی محلی بغلان مرکزی‌، می‌گوید که همه‌ی وسایل و لوازم دفتر کار رادیوی‌ شان، از اثر حمله‌ªی انتحاری مقابل فرماندهی پولیس این شهرستان به‌ تاریخ ۱۰جوزا، کاملن از بین رفته و هیچ‌گونه فعالیت نشراتی ندارند.

به‌ دنبال افزایش خشونت‌ ها و درگیری‌ ها در برخی از ولایت ‌های کشور، دفتر «نی» هفته گذشته از متوقف شدن ۲۰ رسانه‌ªی محلی در برخی از ولایت ‌های کشور خبر داد و افزود که برخی از رسانه‌ ها نیز، به ‌خواست طالبان نشرات دارند.

بااین‌همه، شماری از خبرنگاران و فعالان مدنی و رسانه‌ ای در کابل، به ‌این باوراند که ارایه آمار ضدونقیض ازسوی حکومت، نه‌ تنها بزرگ‌نمایی آمار به‌ عنوان دست‌آورد، بل‌که نشان‌دهندهª‌ی طرفه ‌رفتن از مسوولیت وظیفوی در نهادهای دولت است.

حسین ایوبی خبرنگار، به ‌این باوراست که اطلاعات ارایه شده ازسوی وزارت اطلاعات و فرهنگ، یا به ‌دلیل نشان‌ دادنِ حمایت وسیع و بزرگ‌نمایی آمار و یاهم به‌ دلیل فساد نهفته‌ªی مالی و اداری دراین وزارت است.

چنان‌که شهرام رحمانی فعال جامعه ی مدنی ‌هم، از آمار دقیق و درست رسانه‌ ها و خبرنگاران در سراسر کشور چیزی نمی‌داند و رابطه‌ªی این مُعضله و سرگردانی فعالان مدنی و رسانهª‌ای را نیز، به ناهماهنگی و کُندکاری مسوولان وزارت اطلاعات و فرهنگ نسبت می‌دهد.

گزارش‌گر:  فاطمه امانی

 

..