داشتن شناس‌‎نامه‌‎ی برقی، اختیاری یا اجباری؟

کابل – ۲۷ میزان ۱۳۹۹خ.

یافته‎‌های حقیقیت‎‌سنج پیک نشان می‎‌دهد که گرفتن شناس‌‎نامه‌‌‎ی برقی برای کارمندان برخی از نهادهای دولتی به‎‌شمول اداره‎‌ی ملی احصایه، اجباری شده‌‎است.
احمد جاوید رسولی رییس اداره ملی احصایه، روز چهارشنبه (۲۱ میزان ۱۳۹۹خ.) در نشست استجوابیه‌‎ی مجلس نمایندگان گفت که گرفتن شناس‎‌نامه‎‌های برقی اجباری نیست و هیچ نوع فیصله‌‎ی اجباری به‎‌‌این اداره نرسیده‎‌است.
اما روبینا شهابی سخن‌‎گوی این اداره در تماس تلفونی به‎‌‌خبرنگار پیک می‎‌‌‌گوید که این فیصله به‎‌اساس مصوبه‌‎ی شماره۲۰ مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۹خ. کابینه‎‌ی دولتی جمهوری اسلامی افغانستان صورت گرفته‌‎است.

مصوبه‌‎ای که درآن، همه‌‎ی کارمندان وزارت‌‎ها و نهادهای دولتی را مکلف به گرفتن شناس‎نامه‌‌‎ی برقی ساخته‌‎است.
در بخشی ازاین مصوبه آمده‌‎است: « وزارت‎‌ها و ادارات دولتی موظف اند تا در معرفی مسوولین منابع بشری و تکنالوژی منحیث نماینده، غرض تسریع روند توزیع تذکره‎‌های الکترونیکی در ادارات دولتی اقدام و رهبری ادارات دولتی از این روند نظارت جدی نمایند ».

ازسوی دیگر، اطلاعیه و نامه‌‎های رسمی برخی از وزارت‎‌ها که به‎‌دست خبرنگار پیک رسیده؛ بیان‎‌گر این‎‌است که ازاین پس، هیچ کارمند این وزارت‌‎ها بدون داشتن شناس‌‎نامه‌‎ی برقی، مستحق معاش ماهوار نخواهند بود.
چنان‎‌که برخی از کارمندان وزارت‌‎ها و نهادهای دولتی نیز در گفت‌‎وگو با خبرنگار پیک، می‌‎پذیرند که این روند اجباری شده و درصورت نگرفتن شناس‎‌نامه‌‎ی برقی، از دریافت معاش ماهوار محروم خواهند شد.
یک کارمند وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی که به‎‌همین دلیل کسرمعاش و ازدست دادن وظیفه نمی‌‎خواهد ازوی نام برده شود، می‎‌گوید: « حتا برای‎‌ما اخطار داده‎‌اند که یکجا باخانواده‌‎های تان باید تذکره الکترونیکی بگیرید ».
آن‎‌چه که در نامه‌‎های جداگانه‌‎ی وزارت‎‌های شهرسازی و اراضی و وزارت فواید عامه‎‌ی کشور نیز درج شده‎‎‌است.

در نامه‌‎های فرستاده شده به این وزارت‌‎ها آمده‎‌است که به‎‌اساس راه‎‌کارِ دولت جمهوری اسلامی افغانستان و اطلاعیه اداره‌‎ی ملی احصاییه، تمامی کارمندان این وزارت‎‌ها به شمول کارمندان رسمی، قراردادی و بالمقطع مکلف‎‌اند تا ۲ یا ۳ روز کاری شناس نامه‌‎ی برقی بگیرند، در غیرآن کارمندانی که شناس‎‌نامه‌‎ی برقی نداشته باشند، معاش آن‌‎ها اجرا نخواهد شد.

سخن‌‎گویان وزارت‎‌های فوایدعامه و شهرسازی و اراضی، به‎‌تماس‎‌های پی‎‌هم خبرنگار پیک پاسخ نداده‌‎اند.
با این حال، غلام حسین ناصری عضو مجلس نماینده گان کشور می‌‎گوید که این مسله را در نشست عمومی مجلس نمایندگان مطرح خواهد کرد و هم‌چنان تاکید کرد که اجباری شدن اخذ شناس‌‎نامه‎‌ی برقی، خلاف قانون اساسی کشوراست.
روند توزیع شناس‎‌نامه‌‎ی برقی برای کارمندان دولتی، درحالی اجباری می‎‌شود که پیش از این‎، طارق صدیقی معین ثبت احوال نفوس اداره‎‌ی ملی احصایه در یک گفت‌‎وگوی ویژه به خبرنگار پیک گفته بود:
« تا یک هفته آینده، توزیع شناس‌‎نامه‌‎های کاغذی متوقف خواهد شد و این اداره تنها شناس‌‎نامه‎‌ی برقی توزیع خواهد کرد ».

گزارش‌‎گر: فخریه رادفر