خطر کرونا، تنها در مکتب و دانشگاه نیست

کابل – پیک ۹ جوازی ۱۴۰۰خ.

تنهاترین راه وقایه و جلوگیری از ابتلا به‌‎ویروس کرونا، بسته‎‌شدنِ دروازه‎‌های مکتب و دانشگاه نیست.
وزارت صحت‎‌عامه به‎‌تازه‎‌گی اعلام کرده‌‎است که فعالیت همه‎‌ی مکتب‎‌ها، دانشگاه‎‌ها و دیگر مکان‎‌های آموزشی در ۱۶ ولایت کشور به‌‎دلیل روزافزونی مبتلایان ویروس کرونا، تا دو هفته‎‌ی آینده تعطیل است.


تصمیم‌ی‎که افزون‎‌بر رعایت و هم‎کاری وزارت‎‌های معارف و تحصیلات عالی کشور، واکنش‌‎ها و انتقادهایی را نیز در پی داشته‌‎است.
کمیسیون صحت مجلس نمایندگان با ابراز نگرانی از گسترش موج سوم کرونا در کشور، تاکید دارد که خطر انتشار و انتقال ویروس کرونا تنها در مکتب و دانشگاه نه، بل‎که در همه جاهای مزدحم شهر و مکان‎‌های تجمع مردم وجود دارد.
یاربازخان حمیدی منشی کمیسیون صحت و تربیت بدنی مجلس نمایندگان، مسوولان وزارت صحت‎‌عامه را به بی‎پروایی در برابر تهدید ناشی از ویروس کرونا متهم کرده، می‎گوید:
« دو هفته پیش طرحی را به‎‌خاطر جلوگیری از گسترش بیماری کرونا و بسته نشدن مکاتب به وزارت صحت فرستادیم؛ اما این وزارت بدون توجه به‎‌آن، اقدام به تعطیلی مکاتب و دانشگاه‎‌های کشور کرده‌‎اند ».

آقای حمیدی می‎‌افزاید که مسجدها، هوتل‎‌ها، بس‌‎های شهری و دیگر اماکن تجمع مردم که بیش‎تر از هر مکتب و دانشگاه برای مردم خطرآفرین است، هیچ تدبیری دراین باره ازسوی وزارت صحت اتخاذ نشده‎‌است.
به‎‌گفته آقای حمیدی، مسوولان وزارت صحت‎‌عامه نه از تجارب کشورهای منطقه استفاده کرده و نه به طرح ارسالی این کمیسیون اعتنا کرده‌‎است.
طرحی‎که مسوولان وزارت صحت‎‌عامه، از دریافت آن اظهار بی‎خبری کرده‌‎اند.
دستگیر نظری سخن‎گوی وزارت صحت‎‌عامه با رد ادعای کمیسیون صحت مجلس نمایندگان، به‎‌خبرنگار پیک می‎گوید که طرح مبارزه با موج سوم کرونا، قبلن آماده شده و همه‎‌ی شرکای کاری در تهیه و ترتیب این طرح، سهم داشته‎‌اند.
آقای نظری می‎افزاید که تعطیلی مکتب‎‌ها، دانشگاه‎‌ها و مکان‎‌های آموزشی، براساس یک نظرخواهی تخنیکی میان وزارت‎‌ها و نهادهای ذی‎دخل صورت گرفته و پس از موافقت کمیته‎‌ی متشکل ازاین نهادها، رسمن اعلام شده‎‌است.


بااین‎حال، برخی از شهروندان و آگاهان امور در پیوند با وضع قرنتین و تعطیلی به‎‌دلیل انتشار ویروس کرونا، دیدگاه‌‎های متفاوتی دارند.
شاه‎‌محمود دانشجوی دانشگاه کابل به‎‌این باوراست که به‎‌جای تعطیلی مکان‎‌های آموزشی، رعایت رهنمودهای بهداشتی در همه مکان‎‌های تجمع مردم باید اجباری شود و این کار در مقایسه با تعطیل کردن مکتب و دانشگاه، معقول‎تر خواهد بود.
اسدالله کوهستانی مدیر مکتب لیسه‎‌ی غلام حیدرخان در ناحیه یازدهم شهر کابل، می‎گوید که هرچند تا پیش ازاین اعلام تعطیلی دو هفته‎‌یی، هیچ کدام واقعه‎‌ی مثبت کرونا درمیان دانش‎آموزان و آموزگاران این مکتب به‌‎ثبت نرسیده؛ اما باتوجه به شمار بیش‌‎از ده هزار دانش‎‌آموز، نبود امکانات به‌داشتی و عدم رعایت رهنمودهای صحی ازسوی دانش‎آموزان، ناگزیراند تا مدتی دروازه‎‌ی مکتب را به‎‌روی دانش‎آموزان بسته کنند.
آقای کوهستانی به‎‌این باوراست که درصورت گسترش روزافزون کرونا و ادامه‎‌ی تعطیلی و قرنتین در کشور، جبران سکته‎‌گی برنامه‎‌های آموزشی معارف نیز، ممکن نخواهد بود.
نگرانی از افزایش بیماری کرونا درحالی ابراز می‎شود که بربنیاد تازه‎‌ترین آمار ارایه‌‎شده ازسوی وزارت صحت‎‌عامه‎، شمار واقعات مثبت روزانه‎ی کرونا در أفغانستان نزدیک به یک‎هزار و مرگ‎ومیر روزانه کم‎ازکم به ۲۰ تن رسیده‎است.
بربنیاد داده‎‌های این وزارت، از آغاز شیوع ویروس کرونا در افغانستان تا اکنون بیش‎از ۷۰ هزار نفر مبتلا به بیماری کرونا شده که ازاین میان نزدیک به سه هزار تن جان باخته و بیش از ۵۷ هزار تن دیگر، صحت‎‌یاب شده‌‎اند.
گزارش‎گر: عبدالمطلب فراجی