بلقیس روشن: عامل خشونت برمن، شکیبا صافی کارمند وزارت صلح ‌است

 کابل – ۱۹ اسد ۱۳۹۹خ.

بلقیس روشن نماینده‌ی مردم فراه در پارلمان کشور در روز نخست جرگه‌ی مشورتی هنگامی‌که رییس جمهور غنی سخن‌رانی داشت، با بلند کردن پارچه‌ای که روی آن نوشته بود: « باج‌دهی به طالبان وحشی، خیانت ملی است »؛ به‌رسم اعتراض برخاست و همزمان ازسوی یک بانو، مورد خشونت فزیکی قرار گرفت.

خانم روشن در گفت‌وگو با خبرنگار پَیک، می‌گوید که به‌رسم اعتراض می‌خواست مجلس را ترک کند؛ اما ناگهان ازسوی یک بانو مورد خشونت قرار گرفته‌است.

خانم روشن درحالی‌که باورمند است، این زن برای همین کار (جلوگیری از اعتراض) گماشته شده بود، می‌گوید:

« این بانو، شکیبا صافی کارمند بست چهارم در بخش اداری وزارت دولت در امور صلح می‌باشد».

یک منبع معتبر از وزارت دولت در امور صلح نیز، گفته‌است که خانم شکیبا صافی کارمند این وزارت است و در بخش ترتیب و تنظیم لویه جرگه‌ی مشورتی توظیف شده بود.

اما ناجیه انوری سخن‌گوی این وزارت در تماس های مکرر با خبرنگار پَیک، حاضر به ارایه معلومات بیشتر دراین باره نشد و همین‌قدر گفت که این بانوی متهم، یک رضاکار بوده‌است.

بااین‌حال، مجلس نمایندگان با نشر اعلامیه‌ای، برخورد این زن در برابر نماینده‌ی مردم را توهین به‌خانه‌ی ملت خوانده و خواهان اعاده‌ی حیثیت بانو روشن شده‌است.

هم‌چنان، کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان نیز، عملِ انجام شده در برابر بلقیس روشن نماینده‌ی مردم را، نقض آزادی بیان، حقوق‌بشر و ارزش‌های قانون اساسی کشور خوانده و خواهانِ به‌دادگاه کشاندنِ عاملِ این خشونت و تخطی شده‌است.

برخی از کاربران رسانه‌های اجتماعی از بازداشت و معرفی خانم شکیبا صافی به‌لوی‌سارنوالی خبر داده‌اند؛ اما جمشید رسولی سخن‌گوی لوی‌سارنوالی می‌گوید که این نهاد در رخصتی به‌سر می‌برد و دراین باره اطلاعی ندارد.

پیش ازاین برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی با نشر عکس و نوار از صحنه‌ی برخورد فزیکی یک زن با خانم روشن، نوشته‌اند که این زن کارمند ریاست عمومی محافظت ارگ ریاست جمهوری است.

اما ریاض آرین رییس عمومی محافظت ارگ ریاست جمهوری، این موضوع را نادرست خوانده و در تماس با خبرنگار پیک گفته است که این بانو از کارمندان ریاست وی (پی‌پی‌اس) نیست.

گزارش‌گر:  فخریه رادفر