تازه ها

logo

در باره حقیقت سنج

حقیقت سنج پَیک، شیوه‌ی جدید بررسی کردن ادعاهای واقعی و غیرواقعی‌است که به‌‌منظور تعیین درست و نادرست بودنِ گفته‌ها، بیانیه‌ها، وعده‌ها و تعهدات مقام‌های ارشد دولتی، توسط مرکز خبرنگاری تحقیقی پَیک در افغانستان تهیه و نشر می‌شود.

پیوند ها

نشانی ما

 سرک یازدهم تایمنی، کابل افغانستان

0093798677677

info@paykreports.com

شبکه های اجتماعی